TS Software Updates

Aktualizacja systemu operacyjnego podczas jego instalacji

Wdrażając systemy operacyjne możemy również instalować przygotowane wcześniej paczki z aktualizacjami. Przygotowanie takiego wdrożenia nie jest skomplikowane. Dzięki temu łatwiej jest wdrażać aktualizowane systemy operacyjne, nawet jeśli obrazy przygotowane w ConfigMgr nie są aktulizowane na bieżąco.

Warunki jakie muszą być spełnione, aby aktualizacje zostały zainstalowane podczas wdrażania systemu operacyjnego:

  • przynależność do odpowiedniej kolekcji – konto komputera, na którym instalujemy system musi być w kolekcji, do której jest przypisany Deployment Management. W przypadku korzystania z funkcji Unknown computer support musimy Deployment Management przypisać do kolekcji All Unknown Computers.
  • wybrać tryb instalacji – jeżeli nie korzystamy z funkcji Set a deadline for software updates installation aktualizacje są dostępne dla danego komputera. Jeśli z niej skorzystamy to aktualizacje te będą wymagane na danym systemie. To ustawienie ma znaczenie przy konfigurowaniu zadania Install Software Updates w Task Seqeunces.
  • przygotować Task Sequences – należy zastosować zadanie Install Software Updates.

Software Updates Deployment Management

Deployment Management jest tym samym co Advertisment w Software Distribution. Dzięki niemu powiadamiamy agenta ConfigMgr, że na komputerach w danej kolekcji należy zainstalować wskazane przez nas aktualizacje. Sprawdzamy, czy wdrożenie aktualizacji jest przypięte do odpowiedniej kolekcji komputerów. W naszym wypadku do kolekcji, w której znajduje się komputer, na którym będziemy wdrażać system operacyjny. Możemy to sprawdzić na zakładce Collection danego Deployment Management.

Rysunek 1. Powiązanie Deployment Management z kolekcją.

Rysunek 1. Powiązanie Deployment Management z kolekcją.

Na zakładce Schedule sprawdzamy, czy aktualizacje będą dostępne dla stacji, czy będziemy wymuszać ich instalację. Ustawiając Set a deadline for software update installation, informujemy ConfigMgr, że aktualizacje będą automatycznie instalowane, zgodnie z ustawieniami dnia i godziny.

Rysunek 2. Ustawianie trybu instalacji aktualizacji.

Rysunek 2. Ustawianie trybu instalacji aktualizacji.

Nie zapomnijmy sprawdzić, czy paczki z aktualizacjami są dostępne na punktach dystrybucyjnych.

Task Sequences

Następny krok to przygotowania zadania Install Updates w Task Sequences. Wybieramy odpowiedni Task Sequences i edytujemy go.

Rysunek 3. Edycja Task Sequnces.

Rysunek 3. Edycja Task Sequnces.

Do instalacji aktualizacji w czasie wdrożenia systemu operacyjnego służy zadanie Install Software Updates.

Rysunek 4. Zadanie Install Software Updates instaluje aktualizacje podczas trwania wdrożenia systemu operacyjnego.

Rysunek 4. Zadanie Install Software Updates instaluje aktualizacje podczas trwania wdrożenia systemu operacyjnego.

W zależności od ustawień Deployment Management musimy odpowiednio ustawić zadanie Install Updates. Jeśli ustawiliśmy opcje Set a deadline for software updates installation należy w Install Updates ustawić opcję Mandatory Software Updates. Jeśli ustawiliśmy opcje Do not set a deadline for software update installation należy ustawić opcje All Software Updates.

Rysunek 5. Ustawienia zadania Install Updates w Task Sequnces.

Rysunek 5. Ustawienia zadania Install Updates w Task Sequence.

Zadanie Install Updates musi być uruchomione po instalacji agenta ConfigMgr, ponieważ to on jest odpowiedzialny za instalacje aktualizacji. Tak przygotowany Task Sequence w trakcie wdrażania systemu operacyjnego zainstaluje wszystkie aktualizacje przygotowane w Deployment Management, przypiętych do kolekcji, w której znajduje się komputer.

Przed instalacją aktualizacji system zawsze jest skanowany. Skanowanie to wykonuje Windows Update Agent. Na tej podstawie agent ConfigMgr wie jakich aktualizacji brakuje na wdrażanym systemie.

Rysunek 6. Skanowanie systemu przed instalacją aktualizacji.

Rysunek 6. Skanowanie systemu przed instalacją aktualizacji.

Gdy system zostanie przeskanowany, z punktu dystrybucyjnego na komputer lokalny pobierane są aktulizacje.

Rysunek 7. Pobieranie aktualizacji z punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 7. Pobieranie aktualizacji z punktu dystrybucyjnego.

Następnie są one instalowane.

Rysunek 8. Instalacja aktualizacji.

Rysunek 8. Instalacja aktualizacji.

Gdy system jest już zainstalowany, możemy sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane.

Rysunek 9. Sprawdzenie instalacji aktualizacji.

Rysunek 9. Sprawdzenie instalacji aktualizacji.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.