Network Access Account

Konfiguracja Network Access Account

Podczas wdrażania systemów operacyjnych możemy napotkać komunikat Failed to Run Task Sequence. Komunikat ten może pojawić się w bardzo wielu sytuacjach. Poniżej opisałem stuację, gdy nie skonfigurowaliśmy konta Network Access Account.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run task Sequence.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run task Sequence.

Przyczyny tego stanu mogą być różne. Sprawdźmy po kolei. Najpierw trzeba się dowiedzieć, o którą dokładnie paczkę chodzi. Task Sequences zanim rozpocznie jakiekolwiek działanie na komputerze sprawdza, czy wszystkie paczki potrzebne do wykonania Task Sequences są dla niego dostępne. Zaznaczmy Task Sequences, następnie zakładkę References.

Rysunek 2. Na zakładce References sprawdzimy jakie paczki są przydzielone do TS.

Rysunek 2. Na zakładce References sprawdzimy jakie paczki są przydzielone do TS.

Paczka A010001 o której mowa w komunikacie jest paczką zawierającą obraz Windows PE x86. Wiemy już która paczka nas interesuje. Sprawdźmy teraz, czy paczka ta jest dostępna na Management Point.

Rysunek 3. Zakładka Package Status z informacjami o statusach paczek.

Rysunek 3. Zakładka Package Status z informacjami o statusach paczek.

Dokładniejsze dane o naszej paczce zobaczymy wchodząc w Package Status > Boot image (x86) > Nazwa Site’u. Wpis Installed w kolumnie Status znaczy, że paczka znajduje się na punkcie dystrybucyjnym.

Rysunek 4. Informacje o statusie paczki na poszczególnych punktach dystrybycyjnych w wybranym Site.

Rysunek 4. Informacje o statusie paczki na poszczególnych punktach dystrybycyjnych w wybranym Site.

Sprawdziliśmy, że wszystkie paczki są dostepne na punktach dystrybycyjnych. Jednak nadal przy uruchamianiu Task Sequences dostajemy ten sam błąd. Co zrobić, aby upewnić się jaka jest naprawdę przyczyna błędu ? Najprościej jest zajrzeć do logu smsts.log. Jest on zapisywany w katalogu X:\SMSTS.LOG jeśli komputer, na którym jest uruchomiony task Sequences nie ma żadnej partycji. Natomiast na komputerze, który ma już partycję stworzoną i sformatowaną to log będzie zapisywany w katalog c:\SMSTS.LOG.

Rysunek 5. W logu smsts dowiemy się o konkretnej przyczynie błędu.

Rysunek 5. W logu smsts dowiemy się o konkretnej przyczynie błędu.

Wpis Attepting to connect to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” świadczy o tym, że TS próbuje ściągnąć na lokalny komputer paczkę z boot image. Wpis Failed to connect “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” (86) świadczy o tym, że TS nie mógł dostać się do Management Pointa i ściągnąć paczki potrzebnej do uruchomienia TS. Ponieważ sprawdziliśmy, że wszystkie paczki są dostępne na punkcie dystrybucyjnym pozostaje błąd jest prawdopodobnie spowodowany, tym że Task Sequences nie ma podanych poświadczeń na którym może dostać się do paczek na punkcie dystrybycyjnym.

Poświadczenia dla Task Sequences ustawiamy w Site Settings > Client Agents > Computer Client Agent. Konto, które jest używane przez Task Sequences nazywa się Network Access Account.

Rysunek 6. W Computer Client Agent ustawiamy Network Access Account.

Rysunek 6. W Computer Client Agent ustawiamy Network Access Account.

Wchodzimy w Properties i na zakładce General wybieramy Set...

Rysunek 7. W sekcji Network Access Account ustawimy konto, uprawniające do pobarania paczek z punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 7. W sekcji Network Access Account ustawimy konto, uprawniające do pobarania paczek z punktu dystrybucyjnego.

Wpisujemy konto oraz hasło. Pamiętjamy, że konto ani hasło nie są sprawdzane.

Rysunek 8. Wpisywanie konta i hasła dla konta typu Network Access Account.

Rysunek 8. Wpisywanie konta i hasła dla konta typu Network Access Account.

Teraz wystarczy ponownie uruchomić Task Sequences, żeby przekonać się, że problem został rozwiązany.

Rysunek 9. Po ponownym uruchomieniu TS nie ma już problemu w pobraniem paczek z punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 9. Po ponownym uruchomieniu TS nie ma już problemu w pobraniem paczek z punktu dystrybucyjnego.

Wpis Successfully connected to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A0100001” świadczy, że podaliśmy poprawnie konto Network Access Account podaliśmy poprawnie. Skoro Task Sequences może pobrać paczki to znaczy, że nie będzie juz problemów z rozpoczęciem Task Sequences.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.