Discovery DP

Wykrywanie punktu dystrybucyjnego podczas instalacji systemu operacyjnego

Podczas wdrażania systemów operacyjnych możemy napotkać komunikat Failed to Run Task Sequence. Komunikat ten może pojawić się w bardzo wielu sytuacjach.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run task Sequence.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run Task Sequence.

Komunikat o błędzie wykonania Task Sequences zawsze jest opatrzony dodatkowym opisem. W tym wypadku wskazuje on na problem z błedną konfiguracją serwera prowadzącą do złego zakwalifikowania wykrytego punktu dystrybucyjnego. Najpierw trzeba sprawdzić jaki adres IP został przydzielony tej maszynie. Sprawdzimy to w logu smsts.log.

Rysunek 2. Sprawdzenie adresu IP stacji.

Rysunek 2. Sprawdzenie adresu IP stacji.

Management Point kwalifikuje DP dla klienta w zależności od tego gdzie w sieci jest klient lub komputer na którym działa Task Sequnces. Jeśli komputer zawiera sie w Boundaries site’u określanych jako fast to wtedy DP jest kwalifikowany jako “local”. Każdy inny DP jest kwalifikowany jako “remote”. Jeśli jest więcej niż jeden DP i zostały one zakwalifikowane zarówno jako local oraz remote, to DP local zawsze mają pierwszeństwo.

Sprawdzamywy logu, że TS otrzymał z Management Point informację o dostępnych punktach dystrybucyjnych. Zostały one zakwalifikowane jako remote, świadczą o tym dwa wpisy w logu: Adding \\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001\ to Remote DP list oraz Adding \\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPXEIMAGES$\SMSPKG\A010001\ to Remote DP list.

Wpis Found 0 DPs in subnet, 0 DPs in local site, 2 DPs in remote location and 0 Multicast DPs mówi nam, że Task Sequences wszystkie dostępne DP zostały zakwalifikowane jako remote. Ponieważ TS został uruchomiony na czystym komputerze bez zainstalowanego agenta ConfigMgr TS pomija remote DP i cały proces kończy się będem. Świadczy o tym wpis Skipping remote content locations.

Rysunek 3. Wpisy w logu o kwalifikacji DP względem stacji na której działa TS.

Rysunek 3. Wpisy w logu o kwalifikacji DP względem stacji na której działa TS.

Adres IP stacji jest 192.168.10.150 . Sprawdźmy jak są ustawione Boundaries na serwerze. Jak widać poniżej stacja ma przydzielony adres spoza granicy ustawionej na serwerze. Ponieważ Task Sequences został uruchomiony na komputerze bez agenta ConfigMgr nie może on skorzystać z punktów dystrybucyjnych zakwalifikowanych jako remote.

Rysunek 4. Ustawienia Boundaries na serwerze ConfigMgr.

Rysunek 4. Ustawienia Boundaries na serwerze ConfigMgr.

Wystarczy zmienić Boundaries na serwerze tak, aby przydzielony adres znalazł się w ich zasięgu, lub zmienić zakres adresów IP przydzielonych przez serwer DHCP. Po pononym uruchomieniu TS problem znika. W logu pojawiają się wpisy: Adding \\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001\ to Matched Subnet DP list oraz Adding \\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPXEIMAGES$\SMSPKG\A010001\ to Matched Subnet DP list.Found 2 DPs in subnet, 0 DPs in local site, 0 DPs in remote location and 0 Multicast DPs.

Rysunek 5. Po zmianie ustawień Boundaries TS nie zakończył się błędem.

Rysunek 5. Po zmianie ustawień Boundaries Task Sequences nie zakończył się błędem.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.