Virtual HD task Sequences

Virtual Hard Disk Task Sequences

Serwer Configuation Manager 2012 R2 umożliwia tworzenie wirtualnych dysków vhd. Dyski te, mogą póżniej być wykorzystywane przez administratorów serwera Virtual Machine Manager do tworzenia maszyn wirtualnych. Dystki te, tworzone są przy pomocy specjalnej wersji Task Sequences. Dzięki temu możemy skorzystać ze wszystkich akcji dostępnych przy wdrażaniau systemów operacyjnych np. instalacji aplikacji, aktualizacji oraz konfiguracji systemu operacyjnego.

Zanim jednak będziemy tworzyć wirtualne dyski przy pomocy serwera ConfigMgr musimy spełnić następujące wymogi:

 • tworzenie dysków wirtualnych możliwe jest tylko po zalogowaniu się na systemie operacyjnym z zainstalowaną rolą Hyper-V.
 • do uruchomienia kreatora potrzebna jest zarówno konsola serwera Configuration Manager 2012 R2 jak równiez konsola serwera Virtual Machine Manager 2012 R2.
 • konsole obydwu serwerów muszą być zainstalowane na systemach klienckich Windows 8/8.1x64  lub serwerowych Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2.

Wirtualny dysk wardy tworzymy wykorzystując specjalny rodzaj Tak Sequences. Wykonuje on następujące zadania:

 • Configuration Manager tworzy Task Sequence media.
 • Configuration Manager tworzy Virtual Hard Disk.
 • Configuration Manager tworzy tymczasową maszynę wirtualną na serwerze Hyper-V.
 • Configuration Manager przydziela zasoby dla stworzonej maszyny wirtualnej.
 • Configuration Manager montuje Task Sequence Media do maszyny wirtalnej na serwerze Hyer-V.
 • Configuration Manager przypisuje dysk VHD do maszyny wirtalnej na serwerze Hyer-V.
 • Configuration Manager uruchamiania maszynę przy wykorzystania Task Sequences Media, co powoduje automatyczne uruchomienie przygotowanego wcześniej Task Sequences.
 • Po zakończeniu Task Sequences, tymczasowa maszyna wirtualna jest zatrzymywana, dysk VHD jest kopiowany we wskazany wcześniej udział sieciowy.
 • Po skopiowaniu pliku VHD tymczasowa maszyna wirtualne jest kasowana z serwera Hyper-V.

Task Squences tworzący wirtualny dysk twardy nie rózni się znacząco od zwykłego Task Sequences. Różnica polega na że ma wbudowane funkcje tworzące wirtualny dysk twardy, tworzące maszynę wirtualną oraz kopiujące gotowy dysk VHD we wskazane miejsce na dysku. Innymi słowy możemy tak przygotować wirtualny dysk, w środku którego są już zainstalowane alikacje czy aktualizacje. Dzięki temu administartorzy wirutalnych środowisk mogą przy pomocy Virtal Machine Manager 2012 R2 wdrażać już gotowe systemy operacyjne, bez potrzeby ich przygotowania. W tym scenariuszu nie ma potrzebny instalacji systemu, instalacji aplikacji, dokonaniu konfiguracji maszyny, a nastepnie wykonania obrazu i wgrania go serwera VM M LIbrary. Procesprzygotowania maszyny można zautomatyzować przy pomocy Configuration Manager 2012 R2. Co więcej ponieważ wykorzystujemy Task Sequences jesteśmy pewni, że za każdym razem dostaniemy w ten sam sposób przygotowany system operacyjny.

Do stworzenia wirtualnego dysku twardego wykorzystamy kreator Install an existing image package to a vrtual hard disk.

Rysunek 1. Kreator Install an existing image packages to a virtual hard disk.

Rysunek 1. Kreator Install an existing image packages to a virtual hard disk.

Wpisuemy nazwe task Sequences oraz płytę boot image z odpowiednią wersją systemu WIndows PE. Musi sie ona zgadzać z wersją systemu instalowaną w Task Sequences.

Rysunek 2. Wybór płyty boot image.

Rysunek 2. Wybór płyty boot image.

Kolejny krok to wskazanie jakiego użyjemy obrazu systemu operacyjnego, czy chcemy wdrażać wszystkie pratycje z tego obrazu, podanie klucza licencyjnego oraz zdefiniowanie lub nie konta loklanego administratora. Konfiguracja ta niczym nie różni się od konfiguracji dostępnej z innych rodzajach Task Sequences.

Rysunek 3. Konfiguracja dotycząca wdrażanego obrazu systemu operacyjnego.

Rysunek 3. Konfiguracja dotycząca wdrażanego obrazu systemu operacyjnego.

Następnie konfigurujemy to czy system operacyjny będzie pracował w grupie roboczej lub w domenie. Przy podłączaniu do domeny możemy wskazać do jakiej domeny zostanie dołączony system operacyjny i do jakiej jednostki organizacyjnej zostanie przypisany obiekt konta kmputera. W celu podłączenia do domeny musimy podać konto domenowe mające uprawnienia dodawania kompterów do domeny.

Rysunek 4. Konfiguracja komputera do odpowiedniego typu sieci.

Rysunek 4. Konfiguracja komputera do odpowiedniego typu sieci.

W trakcie dziąłania task Sequences niektóre z zadań są wykonywane przez klienta serwera ConfigMgr. Dlatego, też Task Sequences musi zawierać krok instalacji tego klienta.

Rysunek 5. konfiguracja paczki instalacyjnej klienta ConfigMgr.

Rysunek 5. konfiguracja paczki instalacyjnej klienta ConfigMgr.

Zaletą tego Task Sequneces jest nie tylko możliwość uwtorzenia wirtualnego dysku twardego zsystemem operacyjnym, ale również można przygotować system operacyjny razem z zainstalowanymi aplikacjami.

Rysunek 6. Konfiguracja instalowanych w trakcie Task Sequences aplikacji.

Rysunek 6. Konfiguracja instalowanych w trakcie Task Sequences aplikacji.

Na koniec działania kreatora możemy przeczytać konfigurację Tak Sequence, a następnie nacisnąc Next w celu utworzenia task Sequences.

Rysunek 7. Informacje o wszystkich elementach Task Sequences wraz aplikacjami zależnymi.

Rysunek 7. Informacje o wszystkich elementach Task Sequences wraz aplikacjami zależnymi.

Rysunek 8. Informacje o poprawnym stworzenia Task Sequences.

Rysunek 8. Informacje o poprawnym stworzenia Task Sequences.

Po utworzeniu Task Sequeces możemy go obejrzeć na kosnoli i w miare potrzeby dokonywać zmian w konfiguracj.

Rysunek 9. Domyślny Task Sequnces utworzony przez reatora.

Rysunek 9. Domyślny Task Sequnces utworzony przez reatora.

TaskSequences tworzący wirtualny dysk twardy jest uruchamiany w inny sposób niż Task Sequences instalujący system operacyjny. Musimy skorzystać ze specjalnego kreatora pozwalającego na uruchomienie wcześnej przygotowanego Task Sequences. Kreator nazywa sie Create Virtual Hard Disk.

Rysunek 10. Opcja Create Virtual hard Disk uruchamiający kreatora tworzącego Task Sequences.

Rysunek 10. Opcja Create Virtual hard Disk uruchamiający kreatora tworzącego Task Sequences.

Pierwsza cześc konfguracji dotyczy nazwy i opisu tworzonego dysku twardego oraz miejsca w którym zostanie on zapisany.

Rysunek 11. Konfiguracja dysku twardego.

Rysunek 11. Konfiguracja dysku twardego.

Kolejny krok konfiguracji to wskazania jaki Task Sequences ma zostać użyty do tworzenia dysku wirtualnego. Wybieramy wcześniej przygotowany Task Sequences. Kreator pokaże nam wszystkie elementy jakie zostaną wykorzystane podczas działania Task Sequences. Wszystkie te elementy muszą być dostępne chociaż na jednym punkcie dystrybucyjnym. Jeśli jeden z nich nie jest dostępny nie będzie można dokończyć kreatora, a tym samym nie będzie można utworzyć dysku.

Rysunek 12. Informacje o elementach wchodzących w skład Task Sequences.

Rysunek 12. Informacje o elementach wchodzących w skład Task Sequences.

W dalszej cześci kreator sprawdza, czy wszystkie elementy są dostępne chociaż na jednym punkcie dystrybucyjnym.

Rysunek 13. Sprawdzenie dostępności elementów Task Squences na punktach dystrybucyjnych.

Rysunek 13. Sprawdzenie dostępności elementów Task Squences na punktach dystrybucyjnych.

Następnie możemy dodać do Task Sequences zmienne lub wymusić wykonanie komendy wiersza poleceń przed uruchomieniem wdrożenia systemu operacyjnego.

Rysunek 14. Dodawanie do Task Sequences zmiennych.

Rysunek 14. Dodawanie do Task Sequences zmiennych.

Po zakończeniu konfiguracji automatycznie uruchamia się proces tworzenia wirtualnego dysku twardego w oparciu o wybrany przez nas Task Sqeunces.

Rysunek 15. Informacje o stanie wykonywania Task Squences.

Rysunek 15. Informacje o stanie wykonywania Task Squences.

Wszystkie pliki potrzebne do wykonania zadania są umieszczane w katalogu C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local. Przystępując do uruchomienia procesu, trzeba zapewnić odpowiednią ilość miejsca na dysku. pierwsza czynnośc do stworzenie płytki Task Sequences media, która posłuzy do uwtorzenia maszyny wirtualnej.

Rysunek 16. Katalog który zawiera pliki wykorzystywanie przy tworzeniu płytki Task sequences media.

Rysunek 16. Katalog który zawiera pliki wykorzystywanie przy tworzeniu płytki Task sequences media.

Dokładniejsze dane o tym procesie możemy odszukać również w logu CreateTSMedia.log.

Rysunek 17. Log CreateTSMedia zawiera informacje o procesie tworzenia płytki Task Sequences media.

Rysunek 17. Log CreateTSMedia zawiera informacje o procesie tworzenia płytki Task Sequences media.

Po uwtrozenia płytki nastepuje utworzenie maszyny wirtualnej na hoście Hyper-V i podmontowanie do niej wcześniej utworzonej łytki Task Sequences media.

Rysunek 18. Katalog z utworzoną maszną wirtualną.

Rysunek 18. Katalog z utworzoną maszną wirtualną.

Po utworzeniu maszyny wirtualnej jest ona automatycznie uruchamiana.

Rysunek 19. Konsola Hyper-V z uruchomioną maszyną wirtualną.

Rysunek 19. Konsola Hyper-V z uruchomioną maszyną wirtualną.

Maszyna wirtualna jest uruchamiana z wcześniej przygotowanej płytki Task Sequnces media. Taki sposób uruchomienia powoduje automatyczne uruchomienie przygotowanego wcześniej Task Sequences.

Rysunek 20. Proces działania Task Sequences.

Rysunek 20. Proces działania Task Sequences.

Na konsoli serwera ConfigMgr można obserwować postęp całego procesu.

Rysunek 21. Informacje na konsoli serwera ConfigMgr dotyczące procesu tworzenia wirtualnego dysku.

Rysunek 21. Informacje na konsoli serwera ConfigMgr dotyczące procesu tworzenia wirtualnego dysku.

Szczegółówe informacje mozna rowniez obejrzec w logu serwera Deploytovhd.log.Poniżej w logu znajduja sie informację o tworzeniau maszyny wirtualnej na serwerze Hyper-V.

Rysunek 22. Proces tworzenia maszyny wirtualnej i jej ruchomienia na serwerze Hyper-V.

Rysunek 22. Proces tworzenia maszyny wirtualnej i jej ruchomienia na serwerze Hyper-V.

Ponizej informacje o zakończeniu procesu i koiowaniu pliku vhd na wskazany wcześniej udział sieciowy.

Rysunek 23. Informacje o kopiowaniu stworzonego dysku wirtualnego do udziału sieciowego.

Rysunek 23. Informacje o kopiowaniu stworzonego dysku wirtualnego do udziału sieciowego.

Po zakończeniu procesu uwtorozwny dysk wirtualny jest dostepny na konsoli serwera ConfigMgr.

Rysunek 24. Dyski wirtualne na konsoli serwera ConfigMgr.

Rysunek 24. Dyski wirtualne na konsoli serwera ConfigMgr.

Konsola umożliwia wykonanie pewnych operacji związanych z dyskami wirtualnymi. Może zmianiac ich zawartość poprzez edycję Task Sequences, który je tworzy np. poprzez dołożenie nowych aplikacji. Można je wysłać do serwera library Virtual Machine Manager, tak aby mogły być używane do tworzenia maszyn wirtualnych. Można również zainstaloac aktualizację poprzez Schedule Updatea, w taki sam sposób jak obrazy systemów operacyjnych, który opisałem w artykule OS Images – Offline Servicing.

Rysunek 25. Opcje dysków wirtualnych.

Rysunek 25. Opcje dysków wirtualnych.

Opcja Upload to Virtual Machine Manager dostepna jest dopiero po zinstalowaniu konsoli serwera Virtual Machine Manager na tym samym komputerze co konsola serwera ConfigMgr. W celu wdgrania na serwere library Virtual Machine Manager nalezy podac nazwę serwera VMM oraz wybrać odpowiedni udział, który używany jest przez serwer VMM.

Rysunek 26. Konfiguracja połącenia z serwerem Virtual Machine Manager.

Rysunek 26. Konfiguracja połącenia z serwerem Virtual Machine Manager.

Proces wgrywania dysku wirtualnego może zajc trochę czasu. Po jego zakończeniu wirtualny dysk będzie dostepny poprzez konsolę serwera VMM.

Rysunek 27. Wirtualny dysk jest dostępny na konsoli serwera VMM.

Rysunek 27. Wirtualny dysk jest dostępny na konsoli serwera VMM.

Proces tworzenia dysków wirtualnych znacznie przyspiesza oraz ułatwia przygotowanie obrazów systemów operacyjnych wykorzystywanych przez administratorów serwera VMM do tworzenia maszyn wirtualnych. Wielką zaletą tego procesu jest dowolne przygotowanie dysku wirtualnego oraz tego co będzie zawierać w środku poprzez prostą modyfikację Task Sequences, który go tworzy.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.