Standalone Task Sequences

Standalone media Task Sequences

Administrując systemem Configuration Manager mozemy napotkać problem wolnych lub złej jakości sieci pomiędzy punktami dtrysbucyjnymi i klientami. problem ten dotyczy zwłaszcza operacji związanych z przesłaniem dużej ilości danych poprzez sieć. Jednym z rowiązań tego problemu jest wykorzystanie stand-alone media. Stand-alone media to specjalny rodzaj wdrażania systemów operacyjnych. Używa się go w trzech przypadkach:

  • gdy połączenie sieciowe pomiędzy komputerem, na którym trwa instalacja, a punktem dystrybucyjnym jest zbyt wolne lub złej jakości.
  • gdy nie ma połączenia sieciowego pomiędzy komputerem, na którym trwa instalacja, a punktem dystrybucyjnym
  • gdy nie chcemy korzystać z połączeniea sieciowego.

Task Sequences, który ma zostać wykorzystany do wdrażania sstemu operacyjnego bez wykoyrzstania sieci nie powinien zawierać żadnych zadań związanych z wykorzystaniem sieci. Zadaniami takimi są np.: Auto Apply Drivers, Apply Operating System (dodaniem komputera do domeny).

Poniżej przykład Task Sequences, który może być użyty do utworzenia Stand-alone media, bez korzystania z sieci.

Rysunek 1. Task Squences wykorzystywany w stand-alone media.

Rysunek 1. Task Squences wykorzystywany w stand-alone media.

Stand-alone media jest specjalnym obrazem Task Sequnces, który zawiera w sobie wszystkie paczki, aplikacje oraz obraz systemów operacyjnych używane przez Tasek Sequences wskazany podczas tworzenia stand-alone media. Na konsoli serwera możemy obejrzeć jakie elementy wchodza w skład Task Sequences. Wszystkie muszą być wysłane na punkt dystrybucyjny zanim przystąpimy do tworzenia stand-alone media.

Rysunek 2. Wykaz elementów danego Task Sequences.

Rysunek 2. Wykaz elementów danego Task Sequences.

Warto tutaj wzrócić uwagę, na fakt, że konsola nie pokazuje infomracji o innych aplikacjach zdefiniowanych jako zależności do aplikacji wdrażanych przez Task Sequences.

Do stworzenia Stand-alone media wykorzystujemy kreatora Create Task Sequences Media.

Rysunek 3. Kreator Create Task Sequences Media.

Rysunek 3. Kreator Create Task Sequences Media.

Z dostepnych opcji wyberamy Stand-alone media.

Rysunek 4. Dostępne typy mediów.

Rysunek 4. Dostępne typy mediów.

Pierwszym krokiem jest decyzja na jaki nośnik będzie nagrany stand-alone media. Mamy do wyboru nośnik USB lub nośnik CD/DVD. W celu nagrania płyty CD/DVD lub nagrania na bezpośrednio na nośnik USB musimy konsolę serwera uruchomić na komputzerze fizcznym z nagrywarką CD/DVD lub włożonym nośnikem USB. Jeśli uruchomimy konsolę bez dostępu do nagrywarki lub nośnika USB, należy wybra©ć typ nośnika oraz wskazać miejsce i nazwę pliku ISO. Plik ISO możemy póżniej nagrać na CD/DVD lub nośnik USB, lub używać bezpośrednio przy wdrażania wirtualnych maszyn.

Rysunek 5. Wybór typu nośnika, na który zostanie nagrany stand-alone media.

Rysunek 5. Wybór typu nośnika, na który zostanie nagrany stand-alone media.

Ponieważ stand-alone media może być wykorzystywany bez dostępu do sieci warto go zabezpieczyć hasłem przed nieautoryzowanym użyciem.

Rysunek 6. Ustawienie hasła.

Rysunek 6. Ustawienie hasła.

Po zabezpieczeniu hasłem wskazujemy przyciskiem Browse, który Task Sequences chcemy wykorzystć do stworzenia stand-alone media. Kreator pokaże nam wszystkie elementy wchodzące w skład wskazanego Task Sequences. Configuration Manager 2012 wraz z mozliwością instalacji aplikacji wprowadził też możliwość warunkowej instalacji aplikacji zaleznych potrzebnych do poprawnego działania głownej aplikacji. Tworząc stand-alone media mamy możliwość właczenia do obrazu stand-alone media wszystkich aplikacji razem z aplikacjami zaleznym lub tylko alikacij głównych. Słuzy do tego Detect associated application dependencies and add them to the media. Opcja ta jest domyślnie włączona. Dodatkowo kreator przy każdym elemencie danego Tak Sequences wyświetla nam informacje, czy ten element posiada jakiesś zależności.

Do stand-alone media zostaną wgrane tylko aplikacje pokazane w okienku Stand-Alone CD/DVD.

Rysunek 7. Informacje o wszystkich elementach Task Sequences wraz aplikacjami zależnymi.

Rysunek 7. Informacje o wszystkich elementach Task Sequences wraz aplikacjami zależnymi.

Rysunek 8. Informacje o elemetach Task Sequences bez alikacji zależnych.

Rysunek 8. Informacje o elemetach Task Sequences bez alikacji zależnych.

W kolejnych kroku wskazujemy z jakiego punktu dystrybucyjnego zostaną wgrane pliki do obrazu stand-alone media.

Rysunek 9. Wskazanie punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 9. Wskazanie punktu dystrybucyjnego.

Task Sequences uruchamiany jako stand-alone media umożliwa wykorzystanie zmiennych w trakcie wdrażania systemu. Ja wykorzystałem zmienną OSDComputerName do konfiguracji nazwy komputera.

Rysunek 10. Konfiguracja zmiennych Task Sequences.

Rysunek 10. Konfiguracja zmiennych Task Sequences.

Rysunek 11. Wykaz zmiennych skonfigurowanych dla Task Sequences.

Rysunek 11. Wykaz zmiennych skonfigurowanych dla Task Sequences.

Po zakończeniu konfiguracji możemy przejrzeć ustawieniai przystapić do tworzenia stand-alone media.

Rysunek 12. Podsumowanie konfiguracji stand-alone media.

Rysunek 12. Podsumowanie konfiguracji stand-alone media.

StandAlone_0013

Rysunek 13. Proces tworzenia stand-alone media.

Proces tworzenia stand-alone media możemy obejrzeć oprócz konsoli również w logu serwera CreateTSMedia.log.

Rysunek 14. Proces tworzenia stand-alone media w logu CreateTSMedia.log.

Rysunek 14. Proces tworzenia stand-alone media w logu CreateTsMedia.log.

Po zakończeniu pracy kreatora dostajemy komunikat na konsoli o status wykonania kreatora.

Rysunek 15. Informacje o statusie stworzenia stand-alone media.

Rysunek 15. Informacje o statusie stworzenia stand-alone media.

Tę samą informacje możemy obejrzeć w logu CreateTsMedia.log.

Rysunek 16. Informacje o zakończeniu tworzenia stand-alone media w logu CreateTsMedia.log.

Rysunek 16. Informacje o zakończeniu tworzenia stand-alone media w logu CreateTsMedia.log.

Proces wdrożenia systemu operacyjnego przy pomocy stand-alone media nie różni się niczym od pozostałym metod. Uruchamimy komputer z nośnika USB lub płytki CD/DVD. Po załadowaniu WIndows PE natychzmiast startuje kreator Task Sequences. Jesli podczas tworzenia stand-alone media wpisalismy hasło nalezy je podać, aby przejść dalej.

Rysunek 17. Okno początkowe Task Sequences.

Rysunek 17. Okno początkowe Task Sequences.

Po wpisaniu hasła pokaże się nam komunikat jaki Task Sequences zostanie uruchomiony. W naszym przykładzie nazywa się StandAlone.

Rysunek 18. Informacje o uruchamianym Task Sequences.

Rysunek 18. Informacje o uruchamianym Task Sequences.

Ponieważ skonfigurowalismy zmienną kreator pyta nas czy chcemy pod zmienną podstawic wartość. Zaznaczamy zmienną i naciskamy dwa razy myszką.

Rysunek 19. Informacje o zmiennych wykorzystywanych w Task Sequences.

Rysunek 19. Informacje o zmiennych wykorzystywanych w Task Sequences.

Rysunek 20. Edycja wartości zmiennej.

Rysunek 20. Edycja wartości zmiennej.

Task Sequences oparty o stand-alone media może wykonywac się bez korzystania z połączeń sieciowych ponieważ wszystkie potrzebne elementy potrzebne do wykonania są dostepne offline na płycie stand-alone media. Poniżej widok katalogu SMS\PKG na dysku D (czyli płycie DVD). W tym katalogu znajdują się wszystkie paczki wykorzystywane przez Task Sequences.

Rysunek 21. Katalog zawierający paczki instalacyjne.

Rysunek 21. Katalog zawierający paczki instalacyjne.

W poszczególnych katalogach znajdują sie pliki paczek. Poniżej widok na katalog zawierający plik wim z obrazem systemu operacyjnego wdrażanego w tym Task Sequences.

Rysunek 22. Katalog z obrazem systemu operacyjnego.

Rysunek 22. Katalog z obrazem systemu operacyjnego.

Po zakończeniu działania Task Sequnces w Control Panel możemy sprawdzić jakie aplikacje zostały zainstalowane. Mimo że nie było dostepu do sieci, zostały zainstaloane aplikacje główne oraz zależne.

Rysunek 23. Zainstalowane aplikacje po wdrożeniu systemu operacyjnego.

Rysunek 23. Zainstalowane aplikacje po wdrożeniu systemu operacyjnego.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.