Configuration Manager

Zarządzanie serwerem Configuration Manager

Zarządzanie serwerem ConfigMgr wymaga od administratorów nie tylko dużej wiedzy związanej bezpośrednio z serwerem, ale także wiedzy dotyczącej mechanizmów lub usług wykorzystywanych przez serwer w jego codziennej pracy. Usługi BITS/SMS służą do przesyłania danych do klientów serwera, usługa SQL reporting Services odpowiada za generowanie raportów, usługa WMI przechowuje dane konfiguracyjne zbierane przez klientów serwera Ponadto nowe raporty na serwerze przytgotowuje sie przy pomocy SQL Report Builder, który jest cześcią serwera SQL.

Lorem ipsum
line_460

Tutaj możesz przeczytać o:

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.