Obsolete Records

Rekordy Obsolete

Serwer ConfigMgr ma wbudowany mechanizm pozwalający wykryć zduplikowanych agentów ConfigMgr. Mechanizm ten oparty jest na porównywaniu HardwareID, tworzonych podczas instalacji agenta ConfigMgr. W zależności od ustawień serwer sam będzie rozwiązywał problemy zwielokrotnionych agentów, lub poczeka na decyzję administratora systemu. Ważne jest to że agent, którego dotyczy konflikt nie będzie zarządzany dopóki nie zosatnie rozwiązany problem, który wpis w bazie ConfigMgr ma dotyczyć tego agenta. Conflicting Records pojawiają się gdy instalujemy ponownie system operacyjny na tym samym komputerze z tą samą nazwę domenową, na którym był zainstalowany już agent ConfigMgr.

HardwareID tworzony jest na podstawie

  • numeru seryjnego & asset tag obudowy. Dane pobierane są z klasy WMI Win32_SystemEnclosure class
  • numeru seryjnego płyty głównej. Dane pobierane sa z klasy WMI Win32_Baseboard class
  • numeru seryjnego BIOS. Dane pobierane są z klasy WMI Win32_BIOS class
  • jeśli komputer nie jest laptopem użyty zosatnie MAC adres pierwszego włączonego interefejsu sieciowego. Dane są pobierane z klasy WMI Win32_NetworkAdaptorConfiguration

HardwareID agenta można zobaczyć w logu agenta ClientIDManagerStartup.log, lub na konsoli ConfigMgr.

Rysunek 1. W logu ClientIDManagerStartup.log są zapisywane informacje o HardwareID agenta ConfigMgr.

Rysunek 1. W logu ClientIDManagerStartup.log są zapisywane informacje o HardwareID agenta ConfigMgr.

Domyślnym ustawieniem serwera jest automatyczne rozwiązywanie problemów agentów o tym samym HardwareID. Możemy jednak je zmienić. Uruchamiamy właściwości serwera.

Rysunek 2. Metody rozwiązana Conflicting Records zmienia się poprzez właściwości serwera.

Rysunek 2. Metody rozwiązana Conflicting Records zmienia się poprzez właściwości serwera.

Na zakładce Advanced są dwie opcje dotyczące Coflicting Records.

  • Autiomatycally create new client records for duplicate hardware IDs – system sam będzie tworzyć nowe rekordy dla zduplikowanych agentów. W tym wypadku stary agent zostanie oznaczony jako Obsolete i zgodnie z harmonogramem zadania Deleted Obsolete Client Discovery Data zostaną usunięte z bazy ConfigMgr.
  • Manually resolve conflicting records – administartor sam decyduje jaką podejmie akcję.

Rysunek 3. Ustawienia Conflicting Records.

Rysunek 3. Ustawienia Conflicting Records.

Zakładka Conflicting Records pokazuje nam informacje o wykrytych zduplikowanych wpisach w bazie ConfigMgr.

Rysunek 4. Zakładka Conflicting służy do przeglądania informacji o zduplikowanych wpisach agentów ConfigMgr.

Rysunek 4. Zakładka Conflicting służy do przeglądania informacji o zduplikowanych wpisach agentów ConfigMgr.

Administrator ma do wybory trzy akcje:

  • Merge – Zostanie użyty stary wpis o agencie ConfigMgr. Wszystkie informacje dotyczące nowego wpisu zostaną przypisane do starego.
  • New – Nowy wpis o agencie będzie używany przez ConfigMgr. Stary będzie oznaczony jako Obsolete i poczeka aż zostanie skasowany przez administratora lub zadanie Deleted Obsolete Client Discovery Data.
  • Block  – Zostanie utworzony nowy wpis w bazie ConfigMgr, ale będzie oznaczony jako zablokowany i nie będzie zarządzany przez serwer.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.