Compliance Settings Baseline

Compliance Settings Baseline

Compliance Baseline są zestawami Compliance Itmes, które będą wdrażane na poszczególne kolekcji komputerów. Pełnią one podobną rolę jak Software Update Group używanych przy wdrażania aktualizacji.

Rysunek 1. Widok dostepnych na serwerze Compliance Items.

Rysunek 1. Widok dostępnych na serwerze Compliance Items.

Konfiguracja jest prosta. Wpisujemy nazwę Compliance Baseline oraz wskazujemy, co ma być w nim zawarte.

Rysunek 2. Konfiguracja Compliance Baseline.

Rysunek 2. Konfiguracja Compliance Baseline.

W Compliance Baseline możemy wykorzystać Compliance Items w trzech różnych kategorii: Configuration Items, Software Update, Configuration Baseline.

Rysunek 3. Wybór typu danych jakie mają być zawarte w Compliance Baseline.

Rysunek 3. Wybór typu danych jakie mają być zawarte w Compliance Baseline.

Wybieramy odpowiedni typ danych i wskazujmey co ma być umieszczone w Compliance Baseline.

Rysunek 4. Wskazanie Compliance Items wchodzących w skład Compliance Baseline.

Rysunek 4. Wskazanie Compliance Items wchodzących w skład Compliance Baseline.

Po dokonaniu wybory zapisujemy Compliance Baseline.

Rysunek 5. Końcowa konfiguracja Compliance Settings.

Rysunek 5. Końcowa konfiguracja Compliance Settings.

Dla każdej Compliance Items można wskazać jaka wersja ma być użyta, zawsze ostatnia (opcja Always Use Lastest), czy tez wskazanej konkretnie przez administartora.

Rysunek 6. Konfigfurcja wersji Items jaka ma być używana w Compliance Baseline.

Rysunek 6. Konfigfurcja wersji Items jaka ma być używana w Compliance Baseline.

Compliance Baseline może oczywiście zawierać w sobie więcej niż jedną Compliance Items. W takim przypadku stan Baseline raportowany do serwera ConfigMgr jest zgodny od stanu wszystkich poszczególnych Items w niej zawartych. Jeśli choć jedna z Items będzie w stanie Warning/Critical, to cały Baseline będzie miał stan Warning/Critical.

Rysunek 7. Konguracja Compliance Baseline skłądającego się z wielu Compliance Items.

Rysunek 7. Konguracja Compliance Baseline skłądającego się z wielu Compliance Items.

Mając gotowy Compliance Baseline możemy go wdrożyć na kolekcję, a następnie sprawdzić, które komputery spełniają ich ustawienia

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.