Compliance Settings

Compliance Settings

Compliance Settings (dawniej Desired Configuration Management) jest funkcją serwera ConfigMgr, która umożliwia sprawdzanie konfiguracji komputera. Desired Configuration Management umożliwiało tylko kontrolowanie stanu, nie było żadnej możliwości zmiany tego co było kontrolowane, np. wartości rejestru. Compliance Settings umożliwia nie tylko kontrolę konfiguracji, ale w niektórych przypadkach również jej zmianę.

Prowadząc projekty System Center bardzo często korzystam z Compliance Settings w celu sprawdzania poprawności konfiguracji oraz wykonania zadań przez klienta ConfigMgr.

Rysunek 1. Widok ogólny Compliance Settings na konsoli serwera ConfigMgr.

Rysunek 1. Widok ogólny Compliance Settings na konsoli serwera ConfigMgr.

Wykorzystanie Compliance Settings składa się z dwóch zadań: utworzenia Compliance Settings Items oraz Compliance Settings Baseline. Compliance Settings Items  to  konfiguracja tego, co ma być sprawdzone na komputerze. Compliance Settings Baseline to zestawy Compliance Settings Items, które są potem wdrażane na komputery.

Rysunek 2. Compliance Settings Items.

Rysunek 2. Compliance Settings Items.

Przy tworzeniu Compliance Settings Items mamy do dyspozycji różne rodzaje metod sprawdzania konfiguracji. Poniżej dwa przykłady, na co dzień przeze mnie używanych.

Rysunek 3. Reguła sprawdzania istnienia pliku we wskazanym katalogu.

Rysunek 3. Reguła sprawdzania istnienia pliku we wskazanym katalogu.

Rysunek 4. Reguła sprawdzająca wpisy w rejstrze.

Rysunek 4. Reguła sprawdzająca wpisy w rejestrze.

Rysunek 5. Reguła wykonująca skrypt.

Rysunek 5. Reguła wykonująca skrypt.

Compliance Settings Items łączymy w zestawy Compliance Settings Baseline i wdrażamy je na kolekcje komputerów.

Rysunek 6. Compliance Settings Baseline.

Rysunek 6. Compliance Settings Baseline.

Podczas tworzenia wdrożenia Compliance Settings możemy wybrać, czy po wykryciu niezgodności z regułami klient ConfigMgr zmieni konfigurację komputera (opcja Remediate noncompliant rules when supported).

Rysunek 7. Ustawienia wdrożenia Compliance Settings Baseline.

Rysunek 7. Ustawienia wdrożenia Compliance Settings Baseline.

Przypisane do klienta zestawy Compliance Settings Baseline można obejrzeć w zakładce Configurations kleinta ConfigMgr. Tutaj również można zobaczyć stan zgodności lub nie, poszczególnych zestawów.

Rysunek 8. Przypisane do klienta zestawy Compliance Settings Baselina oraz ich stan.

Rysunek 8. Przypisane do klienta zestawy Compliance Settings Baseline oraz ich stan.

Dokładne wyniki działania poszczególnych zestawów możemy obejrzeć bezpośrednio na komputerze, do którego zostały przypisane.

Rysunek 9. Wyniki działania zestawów Compliance Settings Baseline.

Rysunek 9. Wyniki działania zestawów Compliance Settings Baseline.

Stan poszczególnych zestawów jest raportowany do serwera przez klienta ConfigMgr.

Rysunek 10. Stan wdrożenia zestawów Compliance Settings Baseline.

Rysunek 10. Stan wdrożenia zestawów Compliance Settings Baseline.

Na podstawie danych wdrożenia danego zestawu można utworzyć kolekcję komputerów, których konfiguracja jest zgodna z regułami zawartymi w zestawach Compliance Settings Baseline.

Rysunek 11. Kolekcja komputerów z konfiuguracją zgodną z zestawem Compliance Settigs Baseline.

Rysunek 11. Kolekcja komputerów z konfiuguracją zgodną z zestawem Compliance Settigs Baseline.

Compliance Settings to narzędzie pozwalające usprawnic pracę zarówno administratorów systemu, jak również może pomóc działom wsparcia użytkowników.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.