Boudaries

Boundaries/Boundary Groups

Zarówno ConfigMgr 2007 jak i ConfigMgr 2012 używają Boundaries do przypisywania klientów do właściwego dla nich serwera. Źle zdefiniowane wpisy w Boudaries mogą być przyczyną, tego że klient ConfigMgr nie będzie w stanie odszukać swojego serwera, nie będzie mógł nawiązać komunikacji z serwerem Management Point, a to doprawdzi do tego, że klient nie zostanie wpisany do bazy serwera.

Administrując serwerem ConfigMgr 2007 wystarczyło poprawnie skonfigurować wpisy Boundaries. Administratorzy serwera ConfigMgr 2012 muszą wykonać jeszcze jedną czynność - skonfigurować Boundaries,  a następnie przydzielić je do odpowiednich Boundary Groups.

Proces odszukiwania informacji o przydzieleniu do serwera trwa nieustannie, dlatego też jest bardzo ważnym zadaniem administratora dbanie o poprawną konfigurację serwera. Klient odczytuje te informacje np. poprzez zapytanie kontrolera domeny. Informacje o wynikach wyszukiwania każdy klient zapisuje w logu locationservices.log. Wpis Assigning to site ‘CA1’ świadczy o przypisaniu klienta do serwera CA1, na tej podstawie możemy potwierdzić, że klient nie miał kłopotów z odnalezieniem swojego serwera ConfigMgr.

Rysunek 1. Przypisanie klienta do konkretnego serwera ConfigMgr.

Rysunek 1. Przypisanie klienta do konkretnego serwera ConfigMgr.

Poprawna konfiguracja serwera ConfigMgr 2012 polega na utworzenia odpowiednich wpisów Boundaries oraz Boundary Groups. Wpisy Boudaries możemy przejrzeć na zakładce \Administration\Overview\Hierarchy Configuration\Boundaries.

Rysunek 2. Konfiguracja Boudaries.

Rysunek 2. Konfiguracja Boundaries.

Każdy wpis Boundaries musi być zostać przypisany przynajmniej do jednego Boundary Groups. Informacje o Boudaries są zapisywane w bazie Active Directory. Inaczej klienci posiadający adresy IP z pasujące do tych Boundaries nie będą mogli być przypisani do serwera ConfigMgr.

Zakładka \Administration\Overview\Hierarchy Configuration\Boundary Groups pokazuje nam ustawione Boundary Groups.

Rysunek 3. Ustawione Boundary Groups.

Rysunek 3. Ustawione Boundary Groups.

Przy pomocy Boundary Groups przypisujemy klientów do serwera ConfigMgr oraz wskazujemy domyślny Distribution Point dla danego serwera. Klienci będą mogli odszukać serwer tylko wtedy,  gdy skonfigurujemy przynajmniej jeden wpisy Boudaries oraz jeden wpis Boudary Groups.

Konfiguracja Boundaries/Boundary Groups

Typy Boudaries są takie same jak w poprzedniej wersji. Do wyboru mamy Boundaries konfigurowane jako zakres adresów IP, podsieć, Active Directory Site lub prefix IP v6. Najlepszym rozwiązaniem choć najbardziej żmudnym jest stosowanie Boudaries stworzonych w oparciu o zakresy IP.

W celu tworzenia Boundaries korzystamy z kreatora Create Boundary.

Rysunek 4. Kreator do tworzenia Boudaries.

Rysunek 4. Kreator do tworzenia Boudaries.

Wybieramy typ Boundary, nazwę oraz wpisujemy jej ustawienia. Naciskamy OK.

Rysunek 5. Wybór typu Boundary oraz jej ustawienia.

Rysunek 5. Wybór typu Boundary oraz jej ustawienia.

Po skonfigurowaniu Boundaries musimy każdą z nich przydzielić przynajmniej do jednego Boundary Groups.

Rysunek 6. Przydzielanie Boundary do Boundary Groups.

Rysunek 6. Przydzielanie Boundary do Boundary Groups.

Mając skonfigurowane Boudaries można je przydzielić do istniejącej już Boundary Groups  lub stworzyć zupełnie nową. W tym celu celu zaznaczamy Boundaries i wybieramy opcję Add Selected Items to New Boundary Groups. Uruchomi się kreator Create Boundary Group.

Rysunek 7. Kreator tworzenia Boundary Group

Rysunek 7. Kreator tworzenia Boundary Group.

Wpisujemy nazwę oraz opis Boundary Groups. Następnie dodajemy wcześniej utworzone Boudanries.

Rysunek 8. Dodawanie Boundaries do Boundary Groups.

Rysunek 8. Dodawanie Boundaries do Boundary Groups.

Po dodaniu Boundaries przechodzimy do zakładki Refences.

Rysunek 9. Lista Boudaries dodanych do Boundary Groups.

Rysunek 9. Lista Boudaries dodanych do Boundary Groups.

Ta część konfiguracji Boudary Groups jest bardzo istotna. Zakładka References jest podzielona na dwie cześci.

Rysunek 10. Zakładka References

Rysunek 10. Zakładka References

Site Assigment służy do przypisania klientów mających adresy IP zawarte w Boundaries skonfigurowanej w tej Boundary Groups do konkretnego serwera ConfigMgr. Content location służy do wskazania serwera ConfigMgr przypisanego do tego Boundary Groups. Dzięki temu kliencki dostaną informacje, z którymi serwerami Distribution Point mają się łączyć. Wszystkie nie wpisane serwery będą przez klientów ignorowane.

Rysunek 11. Dodawanie serwerów Site Servers do Boundary Groups.

Rysunek 11. Dodawanie serwerów Site Servers do Boundary Groups.

Po dodaniu serwera SIte Server możemy zmienić konfiguracje tego połączenia. Podobnie jak w poprzedniej wersji mam do wyboru dwie opcje: Fast oraz Slow. To ustawienie jest używane przy zarządzaniu stacjami.

Rysunek 12. Ustawienia Fast połączenia do serwera ConfigMgr.

Rysunek 12. Ustawienia Fast połączenia do serwera ConfigMgr.

Konfiguracje Boundary Groups w każdej chwili możemy zmienić. Wszystkie skonfigurowane Boundary Goups możemy obejrzeć na konsoli.

Rysunek 13. Skonfigurowane Boundary Groups.

Rysunek 13. Skonfigurowane Boundary Groups.

Po wykryciu przez serwer ConfigMgr obiektów typu komputer sprawdzi jakie on ma ustawione Boudaries oraz Boundary Groups i przypisze wykryte obiekty do samego siebie. Obiekty, których adresy IP nie znajdują się w żadnym Boudaries przypisanym do Boundary Groups nie zostaną przypisane do serwera. Klient zainstalowany na takim komputerze nie ma możliwości odszukania swojego serwera oraz nawiązania z nim komunikacji.

Rysunek 14. Informacje o przypisaniu obiektów typu komputer do site’u.

Rysunek 14. Informacje o przypisaniu obiektów typu komputer do site’u.

Jeśli zainstalowani klienci nie wykonują swoich zadań, mają problemy z komunikacją serwerem lub jego odnalezieniem należy zawsze sprawdzić czy Boundaries oraz Boundary Groups są właściwie skonfigurowane.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.