Incremental evaulation collections

Podstawą dla wykonywanych przez serwer Configuration Manager zadań są kolekcje. Są one tworzone na podstawie zapytań do bazy WMI. Kolekcje dzielimy na dwa podstawowe: dynamiczne oparte o wyniki zapytań wykonywanych przez serwer zgodnie z zadanym harmonogramem, oraz te do których obiekty są dodawane ręcznie przez administratora serwera.Dane na których wykonują się zapytania są zapisywane w bazie ConfigMgr np. na podstawie Active Directory Discovery Methods. Skanowanie bazy Active Directory wykonuje sie rowniez zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. Wykonanie pełengo skanowania powoduje utworzenie nowych obiektów (w przypadku wykrycia nowego obiektu Active Directory) lub aktualizacji już istniejących obiektów (w przypadku zmian atrybutu Active Directory danego obiektu). Można ustawić dodatkowe skanowanie delta, które skanuje Active Directory w poszukiwaniu zmian dotyczących obiektów, które już są w bazie serwera ConfigMgr. Skanowanie to może odbywać się najdłużej co 60 minut.Zapisanie w bazie zmian wykrytych przez ten rodzaj skanowania nie powoduje natychmiastowych zmian przynależności obiektów do danej kolekcji. W celu aktualizacji kolekcji musimy wymusić ręcznie aktualizację na konsoli serwera, lub poczekać aż dobędzie się aktualizacja zgodnie z zadeklarowanym przez administratora harmonogramem.Pracując z serwerem ConfigMgr mamy możliwość skorzystania z dodatkowej opcji, która powoduje znacznie szybsze aktualizację kolekcji na podstawie zmian dokonywanych w bazie serwera ConfigMgr, niezależnie od tego w jaki sposób te dane zostały zapisane (np. czy przez Discovery Methods lub Hardware Inventory).Poniżej pokażę jak skonfigurować Icremental updates dla kolekcji bazującej na zapytaniu o przynależnośc komputera do wskazanego przez administratora jednostki organizacyjnej AD.

Rysunek 1. Kolekcja bazująca na informacji o tym w jakim OU znajduje się konto komputera.

Kolekcja ta bazuje na zapytaniu o tym, w jakiej jednostce organizacyjnej Active Directory znajduje się dany komputer. Atrybut SystemOUName jest zapisywany w bazie ConfigMgr podczas wykonywania skanowania Active Directory System Discovery. To skanowanie domyślnie wykonuje się co 7 dni. Sama kolekcja tez swój harmonogram aktualizacji, domyślnie co 7 dni. Wyniki tego zapytania możemy obejrzeć na konsoli. Nie zmienią się one do momentu następnej pełnej aktualizacji.Włączenie opcji Use icremental updates for this collection powoduje aktualizację kolekcji po 10 min od momentu wykonaniu skanowania typu delta przez komponent Actve Directory System Discovery.

Rysunek 2. Ustawienia aktualizacji kolekcji.

Zapytanie, które pokazuje komputery należące do danej jednostki organizacyjnej bazuje na atrybucie SystemOUName.

Rysunek 3. Definicja zapytania opartego o atrybut SystemOUName.

W naszym przykładzie pełne wykrywanie obiektów Active Directory wykonuje się raz dziennie, natomiast co 5 minut odbywa się skanowanie delta discovery Active Directory w poszukiwaniu zmian konfiguracji obiektów AD, które już istnieją w bazie ConfigMgr.

Rysunek 4. Ustawienia komponentu Active Directory System Discovery.

Przed wykonaniem Incremental updates w OU CM2012 znajdowało się 7 kont komputerów.

Rysunek 5. Komputer znadujące sie w jednostce organizacyjnej CM 2012.

Informacje widoczne na serwerze pokrywają się z tymi w Active Directory. Kolekcja zawiera 7 obiektów typu Computer.

Rysunek 6. Obiekty znajdujące się w kolekcji OU Server CM2012.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *