Failed to Run Task Sequences – Network Access Account

Podczas wdrażania systemów operacyjnych możemy napotkać komunikat Failed to Run Task Sequence. Przyczyny takiego stanu mogą być bardzo różne. Poniżej komunikat związany jest z brakiem skonfigurowanego konta Network Access Account.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run Task Sequences związany z brakiem dostępu do punktu dstrybucynego

Konto Network Access Account jest potrzebne, żeby podczas instalacji systemu operacyjnego instalator mógł pobrać z punktu dystrybucyjnego pliki.

Dla pewności powinniśmy sprawdzić w logu czy faktycznie problemem jest brak skonfigurowanego konta. Informacje te znajdziemy w logu smsts.log. Jest on zapisywany w katalogu X:\SMSTS.LOG jeśli komputer, na którym jest uruchomiony Task Sequences nie ma żadnej partycji. Natomiast na komputerze, który ma już partycję stworzoną i sformatowaną to log będzie zapisywany w katalog c:\SMSTS.LOG.

Rysunek 2. Błędy w logu smsts.log.

Wpis Attepting to connect to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” świadczy o tym, że TS próbuje ściągnąć na lokalny komputer paczkę z boot image. Wpis Failed to connect “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” (86) świadczy o tym, że instalator nie mógł dostać się do punktu dystrybucyjnego. Jeśli sprawdziliśmy, że wszystkie paczki są dostępne na punkcie dystrybucyjnym to na pewno ten błąd jest spowodowany, tym że instalator nie ma odpowiednich uprawnień do pobrania plików z punktu dystrybycyjnego.

Konto Network Access Account ustawiamy w Administration\Overview\Site Configuration\Sites. Zaznaczamy site i następnie prawy klawisz myszy.

sdsds
Rysunek 3. Administration\Overview\Site Configuration\Sites

Korzystamy z opcji Configure Site Component\Software Distribution

Rysunek 4. Opcja Software Distribution

Na zakładce Network Access Account definiujemy konto/konta, jakie będą używane do pobrania plików z punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 5. Zdefiniowane konta Network Access Account.

Wpisujemy konto oraz hasło. Pamiętajmy, że konto ani hasło nie są sprawdzane. W celu weryfikacji konta można skorzystać z opcji Verify.

Rysunek 6. Definiowanie konta

Teraz wystarczy ponownie uruchomić Task Sequences, żeby przekonać się, że problem został rozwiązany.

Rysunek 7. Brak błędów podczas pobierania plików z punktu dystrybucyjnego.

Wpis Successfully connected to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A0100001” świadczy, że podaliśmy poprawnie konto Network Access Account.

2 odpowiedzi do “Failed to Run Task Sequences – Network Access Account”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *