ConfigMgr Remote Actions

Agent ConfigMgr jest zarządzany poprzez ustawienia które zapisane są w polisie, a którą pobiera z serwera Management Point. Zwykle nie potrzebujemy nic zmieniać w harmonogramie wykonywania zadań agenta ConfigMgr. Jednak czasami są sytuacje, gdy potrzebujemy uruchomić konkretne zadanie niezależnie od harmonogramu ustawionego przez administratora. Możemy to zrobić ręcznie, lub zdalnie.

Rysunek 1. Zakładka Actions służąca do uruchamiania zadań wykonywanych przez agenta ConfigMgr.

Poznać Meaase ID przypisane do zadań możemy poznac również z poziomu wiersza poleceń. Użyjemy do tego programu sendschedule.exe. Wykonując polecenie sendschedule /L otrzymamy informację jakie Message GUID odpowiadają konkretnym zadaniom.

Rysunek 2. Dostępne Message GUID.

Już wiemy, który Message GUID jest skojarzony z jaką akcją. Gdy potrzebujemy uruchomić np. skanowanie Hardware Inventory należy wykonać następującą komendę: sendschedule {00000000-0000-0000-0000-000000000001} SCCM01. Pozostaje tylko sprawdzić czy komenda została wykonana. Uruchamiamy Trace32 i podłączamy się zdalnie do komputera SCCM01, aby obejrzeć log InventoryAgent.log.

Rysunek 3. Informacje o wykonywanych zadaniach Hardware Inventory możemy obejrzeć w logu InevntoryAgent.log.

Wpis Inventory: Message Type is InevntoryAction świadczy o typie rozpoczętego zadania, natomiast Inventory: Opennig store for action 00000000-0000-0000-0000-000000000001} świadczy o tym, że nasz komunikat został przez agenta odebrany i zostanie przez niego wykonany.Dla pewności sprawdźmy czy wyniki skanowania zapisały się w bazie. Uruchamiamy Resource Exlorer. W sekcji Hardware > Workstation Status są zapisane informacje o czasie ostatniego skanowania Hardware Inventory.

Rysunek 4. Hardware Status są zapisane informacje o dacie wykonania skanowania Hardware Inventory.

Wiedząc jak wywołać akcję na jednym prostym zadaniem będzie przygotować rozszerzenie konsoli serwera ConfigMgr, aby móc wykonywać zadania na komputerach z wybranej przez nas kolekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *