Asset Intelligence

Asset Intelligence to funkcja umożliwiająca administratorom posiadanie wiedzy na temat licencji wykorzystywanych w środowisku zarządzanym przez serwer ConfigMgr. Konfiguracja Asset Intelligence składa się z trzech etapów:

  • sprawdzenia czy jest włączone skanowanie Hardware Inventory.
  • zmianie konfiguracji konfiguracji skanowania Hardware Inventory przez dodanie dodatkowych klas bazy Windows Management Instrumentation.
  • zaimportowania do bazy danych serwera ConfigMgr informacji o zakupionych licencjach

Sprawdzenie działania Hardware Inventory

Sprawdzenie czy Hardware Inventory działa poprawnie jest bardzo proste. Zaznaczamy na konsoli serwera dowolny komputer i sprawdzamy w Resource Explorer, czy są dostępne dane ze skanowania Hardware

Rysunek 1. Dane ze skanowania Hardware Inventory widoczne na konsoli serwera.

Zmiana konfiguracji Hardware Inventory

Zmianę domyślnej konfiguracji klas Aseet Intelligence wykonuje na konsoli serwera w \Assets and Compliance\Overview\Asset Intelligence.

Rysunek 2. Opcja Edit Inventory Classes służy do miany konfiguracji Asset Intelligence.

Następnie musimy zdecydować, które klasy chcemy włączyć lub nie. Każda z klas zawiera dane wykorzystywane później w konkretnych raportach Asset Intelligence.

Rysunek 3. Klasy Asset Intelligence.

Importowanie danych o licencjach do bazy serwera

Importowanie danych o zakupionych licencjach wykonuje się na konsoli serwera w \Assets and Compliance\Overview\Asset Intelligence.

Rysunek 4. Kreator importowania danych o licencjach

Dane o licencjach dzielimy na dwa rodzaje. Licencje Microosft Volume License oraz Geeneral License. Te pierwsze są importowane z pliku pobrane ze strony MVLS. te drugie są importowane na podstawie ręcznie przygotowanego pliku xls. Dane type General License mogą zawierać informacje o liencjach nie kupionych od Microsoft.

Rysunek 5. Wybór typu licencji jakie będą importowane.

Po zaimportowaniu danych możemy wyniki działania Asset Intelligence przejrzeć na konsoli serwera o raz w raportach

Dane Asset Intelligence

Przegląd danych Asset Intelligence zaczynamy od sprawdzenia konfiguracji na konsoli w \Assets and Compliance\Overview\Asset Intelligence.

Rysunek 6. Stan konfiguracji Asset intelligence.

Zakładka Asset Intelligence podzielona jest na trzy części: Catalog, Inventoried Software oraz Hardware Requirements. Do każdego odnalezionego oprogramowania można przydzielić dwa atrybuty: Family oraz Category. Służą one do wyszukania aplikacji o podobnym charakterze i przeznaczeniu. Administrator ma możliwość stworzenia swoich własnych Category lub Family oraz zmieniać przydział atrybutów do aplikacji.Poniżej zakładka Asset Intelligence -> Catalog w której znajdują stworzone podczas instalacji Family oraz Category.

Rysunek 7. Wykaz domyślnych Family oraz Category.

Zakładka Hardware Requirements pokazuje nam domyślne wymagania, jakie muszą być spełnione, aby uznać system operacyjnych za gotowy do instalacji danej aplikacji. Instalator tworzy domyślne wymagania, lecz tak samo jak w poprzednim przypadku administrator może tworzyć swoje własne wymagania. Wymagania te można wykorzystywać w raportach do wyszukania systemów zgodnych z danymi wymaganiami.

Rysunek 8. Wykaz domyślnych Hardware Requirements.

Zakładka Inventoried Software pokazuje nam całe oprogramowanie znalezione przez serwer ConfigMgr. Znajdziemy tutaj informacje o nazwie aplikacji, producencie, wersji aplikacji oraz przydzielonych do aplikacji atrybutach Category lub Family. Przydział ten można zmieniać w dowolnym momencie. Dlaczego ten wykaz jest taki istotny ? Z bardzo prostego powodu. Znacznie łatwiej wyszukać komputer, na którym jest zainstalowana aplikacja jeśli wiemy jak się ona dokładnie nazywa. Poniżej wykaz wykrytego oprogramowania przez serwer ConfigMgr.

Rysunek 9. Wykaz wykrytego oprogramowania przez serwer ConfigMgr.

Na serwerze mamy do dyspozycji ponad 60 różnych raportów wykorzystujących dane Asset Intelligence. Poniżej przykłady kilku z nich. Raport Microsoft Volume License ledger for Microsoft license statements pokazuje dane dotyczące ilości wykrytego oprogramowania dostępne w programie Volume License.

Rysunek 10. Raport pokazujące zainstalowane oprogramowania Volume License.

Raport Software in a specific product family and category pokazuje dane o wykrytych oprogramowania w/g przynależności do rodziny i kategorii produktu.

Rysunek 11. Software in a specific product family and category

Raport Generali license reconclilation pokazuje porównanie danych o licencjach innych niż Volume License do bazy danych, z tymi pochodzącymi z Hardware Inventory

Rysunek 12. Generali license reconclilation

Raport Microosft Volume Licensing reconclliation pokazuje porównanie danych Voluem license zaimportowanych do bazy danych, z tymi pochodzącymi z Hardware Inventory.

Rysunek 13. Microosft Volume Licensing reconclliation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *